Pogoji poslovanja

Ti pogoji poslovanja predstavljajo dogovor med upraviteljem spletnega mesta Dopust.eu in obiskovalcem spletnega mesta. Pogoji poslovanja predstavaljajo tudi dogovor med upraviteljem spletnega mesta Dopust.eu in oglaševalcem, ki oglašuje na spletnem mestu.

Pogoji poslovanja


Z uporabo vsebine se strinjate, da ste prebrali in boste upoštevali vse pogoje poslovanja, določene in opisane v tem besedilu. Upravitelj oz. uredništvo portala Dopust.eu lahko po lastni presoji kadar koli spremeni te pogoje z obvestilom ali brez njega.

Spremembe začnejo veljati za vse uporabnike ob objavi na tem spletnem naslovu (URL): https: //dopust.eu/pogoji-poslovanja.


Kot uporabnik ste odgovorni, da občasno preberete pogoje poslovanja in zagotovite, da vsebino uporabljate v skladu z njimi.

To vam prijazno svetujemo tudi ob uporabi drugih spletnih strani. Pogoji poslovanja se navezujejo izključno in samo na vsebino na portalu Dopust.eu. Upravitelj oz. uredništvo portala nima nadzora nad pogoji poslovanja zunanjih spletnih strani, ki so lahko predstavljene kot povezava ali vsebina na portalu Dopust.eu.

Odgovornost uporabnika/ce


Za uporabo določenih zmogljivosti portala Dopust.eu se je potrebno registrirati. Ob registraciji določite uporabniško ime in geslo. Ob registraciji soglašate, da bo uporabniško ime in geslo shranjeno v podatkovni bazi in uporabljano v okvirjih nujne rabe sejnih piškotkov.

Ob uporabi vsebina na spletni strani Dopust.eu se strinjate, da ste za varovanje podatkov za prijavo odgovorni sami. Upravitelj ali uredništvo portala Dopust.eu v nobenem primeru niso odgovorni za nevtorizirano ali napačno uporabo vašega uporabniškega imena ali gesla.

Naročniki / uporabniki so dolžni ves čas vzdrževati natančne podatke o računu. To je še posebej ključnega pomena pri obdelavi plačil ko in če je to potrebno. Takšni primeri so nakup storitev ali izdelkov.

Podatke je mogoče spreminjati, urejati in posodabljati v nadzorni plošči vašega računa.

Prepovedano ravnanje


Uporaba vsebine mora biti ves čas v skladu s slovenskimi zakoni in zakoni države uporabnika.

Portal Dopust.eu ne dovoljuje kopiranja nobene vsebine brez predhodne pisne privolitve. To velja za tekstovni, video in foto material, vključujoč s pogoji poslovanja.

Seznam vsebine in vedenja, ki je prepovedan v komentarjih in / ali objavah:

 • Vsebina, ki prikazuje nasilje, goloto ali se kakorkoli navezuje na pornografijo, vsebino za odrasle, materiale povezane s pornografijo in nasiljem.
 • Vsebina, ki podpira sovražni govor, promovira, vsebuje ali povezuje na warez, piratizirano programsko opremo ali drugo vsebino, ki kakorkoli krši zakonodajo, hekerje, z njimi povezane pripomočke ali druge informacije, povezane s piratstvom, bodisi v izobraževalne namene ali ne.
 • Vsebina, ki je za skupnost ali posameznika hudo žaljiva, vključno z izrazi, ki sodijo v predsodke, rasizem, sovraštvo ali pretirano nepristojnost. Prepoved velja za vse oblike objavljanja kakršnega koli nespodobnega, nedostojnega, nasilnega, nadlegovalnega ali kako drugače neprimernega gradiva. Upravitelj in urednik portala Dopust.eu si pridržuje pravico do cenzure vseh vsebin, ki jih oceni za sporne.
 • Vsebina s katerokoli obliko zlorabe odraslih ali otrok.
 • Vsebina s katerokoli obliko zlorabe živali.
 • Vsebina, ki prodaja ali promovira izdelke ali storitve, ki so nezakoniti.
 • Vsebina, ki krši avtorske pravice, patent, blagovno znamko, storitveno znamko, trgovsko ime, poslovno skrivnost ali drugo pravico iz naslova intelektualne lastnine katere koli tretje osebe.
 • Vsebina, ki spodbuja goljufije po klasični ali spletni pošti, več-stopenjske trženjske (piramidne) sheme ali druge nezakonite ali goljufive dejavnosti.
 • Vsebina, ki objavlja ali razkriva kakršne koli osebne/zasebne podatke o tretjih osebah brez njihovega izrecnega soglasja.
 • Kopiranje ali krajo vsebine na portalu Dopust.eu, ki v katerikoli obliki izhaja iz osnovne izvorne kode, strukture ali zaporedja katerekoli storitve, rešitve ali tehnologije Dopust.eu.

Pridržane pravice


Upravitelj ali uredništvo portala Dopust.eu si pridržuje naslednje pravice:

 • Pravica do cenzure uporabnika, za katerega ugotovi kršitve pogojev poslovanja, ki so tukaj opisani.
 • Pravico do pregleda in onemogočanja uporabniških računov na portalu Dopust.eu.
 • Pravica do ukinitve kateregakoli uporabniškega računa.
 • Pravica do začasne ali trajne prekinitve objavljanja vsebine iz tehničnih razlogov, zaradi vzdrževanja ali kateregakoli razloga.

Starost uporabnika/ce


Portal je na voljo vsem starostnim skupinam, z izjemo naročanja izdelkov ali storitev, če oz. ko so le-te na voljo. Naročilo storitev ali izdelkov je na voljo samo polnoletnim osebam.

Plačila in pogoji plačevanja


 • Vse cene na turističnem portalu Dopust.eu so navedene in obračunane v evrih (EUR).
 • Dopust.eu lahko uporablja sisteme za obdelavo plačil. Vse stranke morajo uporabljati veljavne podatke o plačilu. Načini plačila so navedeni ob oddaji naročila ali v opisu izdelkov.
 • Turistični portal Dopust.eu lahko uporablja storitve, ki jih odobrijo izdajatelji kreditnih kartic, kot sta VISA Account Updater in MasterCard Automatic Billing Updater za pridobitev posodobljenih podatkov o plačilu za obdelavo plačil.
 • Turistični portal Dopust.eu lahko sprejme kakršnekoli razumne ukrepe, torej ukrepe, ki so v skladu z veljavno zakonodajo, za potrditev podatkov o plačilu in registraciji ter za zbiranje podatkov o zapadlih plačilih.
 • Kot uporabnik storitev soglašate, da boste plačevali vse stroške v primeru pravnega postopka in stroške izterjave, ki izhajajo iz kakršnihkoli prizadevanj za obračun zapadlih/neporavnanih zneskov.
 • Stroški plačila oz. rok plačila za naročeno vsebino, izdelek ali druge storitve v izvedbi Dopust.eu zapadejo ob naročilu. Vse pristojbine je potrebno plačati v celoti.

Oglaševanje


Turistični portal Dopust.eu ponuja storitve oglaševanja. Storitve so predstavljene kot paketi oglaševanja in se razlikujejo glede na zmogljivosti posameznega paketa storitev. Paketi se zato med seboj razlikujejo. Vse lastnosti posameznega paketa oglaševanja so podrobno opisane na povezavi paketi oglaševanja ob kliku na posamezen paket. Opisi so dostopni in vidni še pred oddajo naročila.

Za več informacij na poišite na e-mail naslov povprasevanje[at]dopust.eu.

Zakup paketa temelji na mesečni naročnini in se obračunava v obliki intervala.

Turistični portal Dopust.eu lahko sprejme kakršnekoli razumne ukrepe ob neplačilu. Takšen ukrep je odstranitev vsebine ali deaktiviranje uporabniškega profila.

Zaradi varnosti je zakup storitev možen samo iz uradnega e-poštnega naslova! Gmail, Yahoo, Hotmail in drugi ponudniki spletne pošte niso ustrezni oz. so sprejeti zgolj izjemoma in v primeru, ko ponudnik nima v lasti svoje domene ali možnosti vzpostaviti e-poštni naslov z lastno domeno. 

Ponudbe/promocije/druge vsebine


Lokacija je izraz, ki v kontekstu paketa za oglaševanje označuje fizični naslov ponudbe, nastanitve, ponudnika oz. lokacije, ki jo oglaševalec želi predstaviti. Le-ta je prikazan tudi na zemljevidu. Zaradi tehničnih značilnosti portala je nujno, da ima vsaka lokacija svoj vnos. Le tako se lahko zagotovi prikaza na interaktivnem zemljevidu portala. 

Neomejeno število vnosov/lokacij pomeni, da oglaševalec lahko, ko to paket omogoča, objavi neomejeno število lokacij. Večkratna objava lokacije ni možna oz. bo podvojena lokacija odstranjena. Za vsako lokacijo veljajo možnosti, ki jih omogoča zakupljen paket oglaševanja.

Osnovna vidnost na portalu pomeni, da je vaša nastanitev oz. ponudba smiselno uvrščena na turistični portal Dopust.eu in vidna uporabnikom, ki brskajo po portalu, vendar ni dodatno izpostavljena.
Promocija XXL pomeni, da je nastanitev oz. ponudba na turističnem portalu Dopust.eu bolj izpostavljena in posledično bolj vidna uporabnikom portala. 

Naprednejši paket omogoča, da oglaševalec sam izpostavi svojo ponudbo.

Napredne kategorije pomeni, da oglaševalec svoje nastanitve ali ponudbo dodatno razvršča v pod-kategorije. Turistični portal Dopust.eu ponuja številne kategorije. V osnovi je vedno določena glavna kategorija. Uredništvo si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti vnose tako, da so smiselno umeščeni v prikaz.

Komentarji brez ocen so komentarji brez “zvezdic” oz. ocene.
Nadzor nad komentraji pomeni več zmogljivosti za oglaševalce. Na voljo samo v paketih XL (turizem) in XXL (agencija).

Objavljanje dogodkov (eventov) itd. pomeni, da ima oglaševalec dostop do dodatnih oblik oglaševanja na način, da lahko ureja in objavlja napovednik in vsebine z datumom, ceno itd. ter jih preusmerja na primerno spletno mesto.

Vnos PE oz. poslovalnic, nastanitev, objektov
Če imate podjetje z več fizičnimi poslovnimi enotami, potem boste ob zakupu primernega paketa lahko objavili sedež vsake enote. Enote lahko objavite kot del glavnega oglaševalskega računa (kot npr. franšize) ali za vsako enoto zakupite svoj paket oglaševanja.

Uredništvo si pridržuje pravico spremeniti, popraviti, zavrniti ali odstraniti objave, izdelke in vnose, ki kršijo pogoje poslovanja.

Prodaja vaših izdelkov na portalu dopust.eu


Turistični portal Dopust.eu omogoča spletno trgovino za prodajo izdelkov.

1. Način
Izdelke lahko predstavite kot “gostujoče” izdelke, kar pomeni, da se v spletni trgovini izdelek v celoti predstavi, vključno s ceno in vsemi prvinami spletne trgovino, edino klik na gumb “naroči zdaj” ali “naroči pri ponudniku” uporabnika preusmeri na vašo spletno trgovino.

2. Način
Spletna trgovina se lahko v celoti in ekskluzivno pripravi samo za vaše izdelke in se celoten proces nakupa izvede na straneh turističnega portala Dopust.eu. Ponudnik poskrbi za dostavo, pakiranje in zaloge.

Pogoji poslovanja stopijo v veljavo s 1. 2. 2023.